แผนกวิชาบริหารธุรกิจ วษ.ท. อุบลราชธานี

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
>การศึกษาอาชีพด้านการเกษตรและบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม ผู้เรียนจำต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงควบคู่กับทฤษฎีและการวิจัย การมีสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ได้ศึกษาต่อยอดระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีสาขาการเกษตรที่สนใจ จะทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศดีขึ้น พัฒนาคนได้ตรงจุด
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ >> ประกันคุณภาพ >> การประกันคุณภาพภายใน >> ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม

ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม

การประกันคุณภาพของแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
      แผนกวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ได้จัดทำรายงานการประกันคุณภาพภายในโดยใช้มาตรฐานอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง  45 ตัวบ่งชี้ และได้จัดทำสรุปผลการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานภายนอกรอบสาม ของ สมศ. 18 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

 ตัวบ่งชี้ที่

 กลุ่มตัวบ่งชี้/รายการตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานกฎกระทรวง
  กุลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
 1 ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ผลการจัดการศึกษา
 2 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ผลการจัดการศึกษา
 3 ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ ผลการจัดการศึกษา
 4 ผลงานที่เป็นโครงการทางวิชาชีพ หรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ ผลการจัดการศึกษา
 5 ผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครูที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ ผลการจัดการศึกษา
 6 ผลการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน ผลการจัดการศึกษา
 7 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 8 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารจัดการศึกษา
  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา การบริหารจัดการศึกษา
  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารจัดการศึกษา
 9 ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการศึกษา
 10 ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การบริหารจัดการศึกษา
 11 ผลการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการศึกษา
 12 ผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ การบริหารจัดการศึกษา
 13 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพภายใน
  กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
 14 ผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน  พันธกิจ  และจุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษา ผลการจัดการศึกษา
  ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ ของสถานศึกษา ผลการจัดการศึกษา
  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ผลการจัดการศึกษา
  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการเสริม 
 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผุ้เรียน ผลการจัดการศึกษา
 16 ผลการพัฒนาคุณภาพครู ผลการจัดการศึกษา
 17 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ การบริหารจัดการศึกษา
 18 การสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาสทางการศึกษา การบริหารจัดการศึกษา
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 08 สิงหาคม 2011 เวลา 22:30 น.  

พยากรณ์อากาศ


เข้าสู่ระบบ

เคาน์เตอร์ผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้59
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้72
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้229
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1094
mod_vvisit_counterเดือนนี้4113
mod_vvisit_counterเดือนก่อน3491
mod_vvisit_counterรวมทุกวัน313403

สถิติผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 136530

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โพลล์

ความพึงพอใจต่อการดาวโหลดเอกสารหน้าเว็บ