แผนกวิชาบริหารธุรกิจ วษ.ท. อุบลราชธานี

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
>การศึกษาอาชีพด้านการเกษตรและบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม ผู้เรียนจำต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงควบคู่กับทฤษฎีและการวิจัย การมีสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ได้ศึกษาต่อยอดระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีสาขาการเกษตรที่สนใจ จะทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศดีขึ้น พัฒนาคนได้ตรงจุด
ตารางสอบ v-net 55
Up

ตารางสอบ v-net-55

ผลสอบ v net-54 (5)

ตารางสอบ v-net 55 (1)

 

Most downloaded files in this section

ตารางสอบ v-net 55 (ตารางสอบ v-net-55/ตารางสอบ v-net 55)
ผลสอบ v net ปวช. 3-54 (ตารางสอบ v-net-55/ผลสอบ v net-54)
ผลสอบ v net pvs.2-54 (ตารางสอบ v-net-55/ผลสอบ v net-54)
ประเด็นสมรรถนะวิชาชีพเกษตร (ตารางสอบ v-net-55/ผลสอบ v net-54)
Powered by Phoca Download

พยากรณ์อากาศ